26 lipca 2016 Budownictwo 0
Projekt organizacji ruchu

Tworząc duże obiekty użytkowe, które mają być niejako wplecione w tkankę miasta, trzeba uwzględnić wiele różnych spraw. Mam tutaj na myśli zarówno projekt zjazdu jak i również projekt organizacji ruchu w rejonie supermarketu.

Zmiany przy supermarkecie – projekt organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu

Tego rodzaju zagadnienia raczej nie spędzają snu z powiek klientom takich sklepów, ale raczej inwestorom, którzy są związani z budową danego obiektu. Za każdym razem przy tego typu inwestycjach warto zadbać o projekt drogowy oraz szczegółowy projekt parkingu. O ile projekt organizacji ruchu, który obejmuje projekt drogi nie powinien być niczym skomplikowanym, o tyle ten drugi element może okazać się twardym orzechem do zgryzienia. W dużych aglomeracjach miejskich, takich jak Kraków trudno wplatać tak duże sklepy w przestrzeń bez uszczerbku na płynności ruchu drogowego w rejonie nowo zrealizowanej inwestycji. Dobrze przemyślany projekt drogowy może jednak ograniczyć negatywne skutki w tym zakresie. Jest to oczywiście rola inwestora, który wykłada pieniądze na budowę supermarketu. Podobna sytuacje ma miejsce w przypadku hipermarketów oraz galerii handlowych, które przeżywają prawdziwy rozkwit na terenie całego kraju. W związku taką sytuacją i dużym popytem na tego rodzaju obiekty, władze samorządowe coraz częściej będą zmuszone akceptować nowe projekty organizacji ruchu drogowe. Nie zawsze muszą to być złożone dokumenty, ale taka dokumentacja może zawierać sporo interesujących danych, które pomogą usprawnić ruch w takim rejonie. Jest to również istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, unikania stłuczek i kolizji. Poza tym, sprawne parkowanie to jeden z najważniejszych elementów dla sklepów wielkopowierzchniowych. Jeżeli powstaną w tym zakresie jakiekolwiek zaniedbania to możemy liczyć się z tym, że w dłuższej perspektywie przełożoną się one na pogorszenie wyników sprzedaży. Nie możemy jednak oczekiwać, że tego rodzaju plany sam rozwiążą problem. Na ulicach polskich miast od wielu lat mamy do czynienia z niezbyt racjonalną organizacją ruchu drogowego.

Nowe inwestycje nie powinny tego stanu pogarszać, a niestety czasami tak się właśnie dzieje. Duży napływ nowych samochodów do danego rejonu miasta jest często związany z otwarciem galerii handlowej. Niekiedy ma on tymczasowy charakter, ale czasami pozostaje na stałe.