20 kwietnia 2016 Usługi 0
notariusz

Rynek nieruchomości w dzisiejszych czasach to jedna z rzeczy w którą najbardziej opłaca się inwestować. W naszym kraju nie ma bowiem zagrożenia żadną wojną, ani tym bardziej katastrofą naturalną, więc nie musimy się martwić o ich zniszczenie.

Notariusz potrzebny jest gdy kupujemy nieruchomość

notariuszCo więcej, ich ceny od wielu lat rosną, lub utrzymują się na takim samym poziomie. Ruch na rynku deweloperskim jest więc zawsze. Jak wiadomo wszystkie takie transakcje muszą być odpowiednio udokumentowe. Inaczej bowiem nie będzie kontroli nad tym, kto w danym momencie jest posiadaczem danego domu, czy innej nieruchomości. Do tego służy akt własności, który może dla nas wyrobić notariusz ochota z Warszawy, lub z innego większego miasta. Do niego więc możemy się udać kiedy nabywamy, przekazujemy, lub zbywamy daną nieruchomość. Oczywiście na taką wizytę musimy przygotować różne dokumenty, które potwierdzają dokonanie transakcji. Jest to między innymi umowa sprzedaży, którą strony powinny za porozumieniem podpisać. Jak wiadomo ona, sama w sobie nie jest zbyt wiele warta dopóki notariusz nie wykona swojej pracy. Planując jakąkolwiek transakcje z nieruchomościami musimy się jednak przygotować na to, że będziemy musieli ponieść taki koszt. Zwykle leży on po stronie kupującego, więc zostają oni dodatkowo obciążeni.

Nie ma co się jednak łudzić, że będzie to mały koszt. Notariusz bierze bowiem procent od ceny nieruchomości. Czasami są to więc bardzo wysokie kwoty, które naprawdę mogą zrobić na nas wrażenie.