24 listopada 2014 Edukacja 0

Język Brytyjczyków i Amerykanów jest w dzisiejszych czasach językiem uniwersalnym, którego znajomość gwarantuje porozumiewanie się niemal wszędzie podczas pobytu zagranicą, ale też w kontaktach biznesowych. Zdobycie posady w dużych międzynarodowych firmach czy korporacjach jest uzależnione od umiejętności posługiwania się właśnie tym językiem.

Dlatego uczą się go dzieci od wczesnych lat, zaś dorośli coraz częściej zmuszeni są do dokształcania w tym zakresie. Skuteczna nauka angielskiego wymaga przede wszystkim chęci oraz intensywnej pracy ucznia. Jednak równie ważna jest odpowiednio dobrana metoda nauki, materiały do nauczania oraz kompetentna osoba nauczyciela. Samodzielna praca w domu z podręcznikiem typu samouczek może być niewystarczająca, gdyż nie pozwala na wyćwiczenia najważniejszego elementu znajomości języka, czyli porozumiewania się i rozmowy.
Ten aspekt zapewnia jedynie praca z nauczycielem lub lektorem, a także praca w grupie. To jest główny powód, dla którego najczęściej wybieranym sposobem nauki języka obcego jest uczestnictwo w zajęciach w szkole językowej. Tam każdy uczeń przypisany jest do odpowiedniego poziomu grupy według testu kwalifikacyjnego, który sprawdza jego stopień znajomości języka. Grupy często są także formowane według wieku uczniów. Dobra szkoła językowa oferuje najczęściej różne tryby nauki. Mogą to być klasyczne zajęcia odbywające się w systemie semestralnym, które pozwalają na gruntowne przyswajanie wiedzy lub intensywne kursy przyśpieszone mające na celu przygotowanie uczniów do egzaminów lub konkretne grupy zawodowe do podjęcia pracy zagranicą.

Coraz częściej stosowane różne formy płatności, również w ratach to zachęta dla każdego do skorzystania z takiej formy nauki.