16 czerwca 2015 Budownictwo 0

Decydując się na budowę domy możemy jego projekt zamówić u architekta. Wiele pracowni architektonicznych oferuje także gotowe projekty tanich domów. Zanim jednak dokonamy zakupu sprawdźmy, czy możliwa będzie budowa wybranego przez nas projektu domu na posiadanej przez nas działce. Wymaga to od nas wizyty w kilku urzędach.

Projekt biurowca – jak wykonać?

 

Pierwsze kroki kierujemy do wydziału architektury w urzędzie gminy na terenie, której znajduje się nasza działka. Sprawdzamy tam, jaki charakter ma nasza działka, czy jest to działka budowlana, rolna, czy może leśna. W przypadku, kiedy działka jest rolna lub leśna należy dowiedzieć się, czy jest możliwość ich przekształcenia w działkę o charakterze budowlanym. Jeżeli nie ma możliwości przekształcenia działki leśnej lub rolnej w działkę budowlaną to niestety, ale będziemy musieli szukać innej lokalizacji na budowę domu. W przypadku, kiedy dysponujemy działką przeznaczoną na budownictwo jednorodzinne w tym samym wydziale architekturyhttp://wytworniapp.com/projekty ubiegamy się o wydanie wyrysu i wypisu z gminnego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie w każdej gminie taki plan istnieje, wówczas prosimy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Kolejna wizyta czeka nas u dostawców wody, gazu, energii elektrycznej, odbiorców śmieci. Dostawcy wspomnianych mediów powinni nas poinformować, jakie są warunki dostarczenia tychże mediów. Gotowy projekt biurowca w świetle obowiązującego prawa budowlanego nie ma znamion projektu budowlanego. W związku z tym musimy podjąć kroki w celu dokonania adaptacji zakupionego projektu do wymagań, które stawia gminny plan zagospodarowania przestrzennego. Takiej adaptacji może dokonać jedynie projektant posiadający niezbędne uprawnienia. Po dokonaniu przez niego adaptacji zakupionego przez nas projektu możemy udać się po wniosek o pozwolenie na budowę. Do wniosku dołącza się szereg dokumentów. Konieczne jest dołączenie dostosowanego projektu domu, wypisu z rejestru gruntów i aktu własności działki. Na wydanie pozwolenia na budowę czeka się do 30 dni. W sytuacjach wyjątkowych może trwać to nawet 65 dni.